Adresa

Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 – Karlín

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, pracovního práva, správního práva, jakož i v oblasti veřejných zakázek již od roku 1995.

Kontakt

Email: kancelar@advokaticz.eu

Tel. 284 827 362, 284 828 464

Právní služby

poskytujeme jak jednotlivcům a obchodním korporacím, tak i veřejnoprávním subjektům. Klademe důraz na profesionální přístup, komplexnost a flexibilitu, kdy se snažíme o individuální přístup a splnění specifických požadavků jednotlivých klientů.

Advokátní kancelář

zajišťuje rovněž právní služby spojené s advokátní úschovou listin, finančních prostředků, cenných papírů.

Spolupracujeme

také s řadou odborníků z oborů souvisejících s advokacií (notáři, exekutoři, soudní znalci, daňoví poradci, auditoři a tlumočníci), což nám umožňuje poskytovat úplné a koordinované právní poradenství.

Naše právní služby

zahrnují také vymáhání pohledávek a jejich kompletní správu od počátku prodlení dlužníka až po úplné uhrazení dlužné částky, a to včetně hromadného vymáhání veškerých pohledávek klienta vzniklých ze závazkových vztahů v rámci jeho podnikatelské činnosti.

Specializace

Občanské právo

 • osobnostní práva
 • likvidace právnických osob
 • právo spolků, fundací a ústavů
 • opatrovnictví fyzických a právnických osob
 • právo cenných papírů
 • rodinné právo
 • věcná práva
 • bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků
 • právo svěřeneckých fondů
 • dědické právo
 • závazkové právo
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Právo obchodních korporací

 • osobní společnosti
 • kapitálové společnosti
 • družstvo
 • evropská společnost
 • evropské hospodářské zájmové sdružení
 • evropská družstevní společnost
 • koncernové právo

Přeměny obchodních korporací

 • fúze
 • rozdělení
 • změna právní formy
 • převod jmění na společníka
 • přeshraniční přemístění sídla

Insolvenční právo

 • insolvenční návrhy
 • přihlášky pohledávek
 • oddlužení
 • reorganizace
 • moratorium

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

 • zastupování v řízení
 • smírná řešení
 • předběžná opatření

Správní právo

 • zastupování ve správních řízeních a v řízeních před správními soudy
 • právní služby v oblasti stavebního práva a dalších odvětvích správního práva

Trestní právo

 • zastupování před orgány činnými v trestním řízení včetně obhajoby

Výkon rozhodnutí a exekuce

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Cizinecké právo

Právo veřejných zakázek

Směnečné a šekové právo

Práva duševního vlastnictví

Ochrana osobních údajů

Náš tým advokátů

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem od roku 1995.

Jazyky:

 • český
 • ruský

Specializace:

 • právo obchodních korporací
 • přeměny obchodních korporací
 • právo veřejných zakázek
 • trestní právo
 • právo duševního vlastnictví

pytlik@advokaticz.eu

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem od roku 2000.

Jazyky:

 • český
 • anglický
 • ruský

Specializace:

 • závazkové právo
 • právo nemovitých věcí
 • bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků
 • procesní právo, sporná agenda

jandova@advokaticz.eu
jirina.jandova@akjandova.cz

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátem od roku 2013.

Jazyky:

 • český
 • anglický

Specializace:

 • závazkové právo
 • věcná práva
 • procesní právo, sporná agenda
 • pracovní právo
 • trestní právo

kancelar@advokaticz.eu

Advokátní koncipienti

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Advokátním koncipientem od roku 2018.

Administrativa

ZUZANA BROŽOVÁ

brozova@advokaticz.eu

Ivana Rennerová

rennerova@advokaticz.eu

Studenti

Kryštof Valvoda

valvoda@advokaticz.eu

kariéra

Hledáme do našeho týmu pro dlouhodobou spolupráci novou kolegyni či kolegu na pozici student/ka.

Nabízíme:

Možnost praxe ve všech oblastech práva.

Náplň práce:

Jednoduchá podání na soud, komunikace s klienty, pochůzky, seznámení se s chodem advokátní kanceláře, možnost profesně se rozvíjet.

Očekáváme:

Spolehlivost, zodpovědnost, reprezentativní a příjemné vystupování, chuť se učit nové věci, schopnost pracovat v týmu i samostatně, možnost pracovat nejméně 2-3 dny v týdnu. Znalost cizího jazyka výhodou.

 

Vaše nabídky nám zasílejte na e-mail:

 kancelar@advokaticz.eu